04/2019 שירותי ייעוץ ופיקוח בעבודות נגישות בבתי ספר ומוסדות בטייבה

מספר: 04/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 04/09/19 17:00

: 2019-08-26 09:00:00

: 2019-09-04 09:00:00