מכרז:03/2020 לשיפוץ והקמת מבנה האב בעיר טייבה

מספר מכרז: 03/2020 | מועד אחרון להגשת הצעות : 06/02/20 17:00

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00