02/2019 מתן שירותי ייעוץ הכוללת פיקוח ותכנון לעבודות נגישות התקנת מעליות בבתי ספר

מספר: 02/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 12/03/19 17:00

: 2019-03-05 09:00:00

: 2019-03-12 17:00:00