מכרז:02/2020 להקמת מגרש ספורט משולב מקורה

מספר מכרז: 02/2020 | מועד אחרון להגשת הצעות : 30/01/20 15:00

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00