01/2020 הקמת גן ציבורי בטייבה

מועד אחרון להגשת הצעות : 26/02/2020 17:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00