• חיסון הכרחי ואין צורך לחשוש ולהתמודד עם חדשות מטעות
  • החלום הפך למציאות. ננו הוא הלוויין של טיבאווי שיעוף לחלל ב- 14/1/2021.