الموقع تحت التشييد والصيانة مؤقتا

אתר בתחזוקה זמנית

بساتين - גנים

רבאב עוידה

מחלקת גני ילדים

מנהלת –רבאב עוידה                 כתובת – טייבה משולש ת"ד 1              

טלפון -0722563400                       פקס- 0722563498                                  

דואר אלקטרוני- rbab@taibeh.muni.il

בעיר טייבה פועלים כ- 27 גני חובה ממלכתיים , 8 גני חינוך מיוחד מתוכם 2 תקשורתיים.

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית  שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות הרגשיות ,החברתיות  של דור העתיד ,עם שמירה על ערכים חברתיים.

מחלקת גנים נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לגני הילדים ומקדמת תכניות חינוכיות מגוונות ופעילויות העשרה .אחראית על רישום ושיבוץ תלמידים בגני ילדים לפי אזורי רישום  , ומטפלת בפניות ההורים.

המחלקה רואה חשיבות רבה בשותפות ההורים בתוכניות ובמיזמים המתקיימים בגני ילדים  ,בקשר הדו צדדי ובהשפעות הדדיות בין ההורים למוסד החינוכי .

גנים עירוניים

בגני החובה הממלכתיים לומדים ילדים דו גלאים(4,5,6) ,הרכב הגלאים נקבע בסוף תקופת הרישום ,מספר הילדים בכל גן עד 35 תלמידים .שעות פעילות בגן בימים

א-ה בין השעות 7:40-14:00 ,צוות הגן גננת בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית (צוות נוסף יועצת ,פסיכולוג ,מנחה, מדריכה ).

גני חינוך מיוחד

8 גני חינוך מיוחד לתלמידים עם צרכים מיוחדים  ,6 גנים עם עיכוב שפתי ,2 גנים תקשורתיים .

מספר התלמידים בכל גן 8-12 ,לגני חינוך מיוחד משובצים תלמידים שעברו וועדת השמה .

הצוות מורכב מגננת וסייעת וצוות פרא רפואי שמועסק ע"י מתי"א טייבה .

מתי"א מרכז תמיכה יישובי בפיקוח משרד החינוך הנותן מענה חינוכי טיפולי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,מפעיל את תוכניות ושעות השילוב לטיפולים פרא

 רפואיים, וגננות שילוב

מפקחות משרד החינוך                         

הודא גאבר –מפקחת גנים במרכז          

פאתנה עבדאלראזק- מפקחת חינוך מיוחד 

פרוייקטים שמופעלים בגנים

ספריית אלפנוס –מטרת הפרויקט לקדם אוריינות לשונית ,שואפת להנחיל אהבה לעידוד קריאה ,לעודד דיון בערכים חברתיים בחיק המשפחה וגן הילדים ,כל תלמיד מקבל 8 סיפורים במשך השנה .

"בריאות השן" – בדיקה ,מעקב, סדנאות בנושא בריאות השן בכל גן.

"בטיחות בדרכים" –פעילות וסדנאות בשיתוף עמותת אור ירוק להעלות את המודעות לנושא בטיחות בדרכים וחשיפת תלמידים לכללי בטיחות .

הכשרת גנים ירוקים –פיתוח וטיפוח המודעות לאיכות הסביבה ,הקמת גינות אקולוגיות השומרות על מגוון המינים, עם דגש על נושא מחזור, צריכה בחשמל, אנרגיה, טיפוח החצר .

סדנאת מוסיקה –שילוב החינוך המוזיקלי בהעשרת עולמו של הילד ,פעילות המוזיקלית מאפשרת פיתוח של כשרים קוגניטיביים רגשית ,העלאת  דימוי עצמי חברתי, ומעודדת יצירתיות.

סדנאת מדעים- חשיפת התלמידים מגיל צעיר לתופעת מדעיות המתרחשות בטבע שברובן נוגעות לחיי יום יום ,לחוות אותם בצורה מופשטת ע"י הפעלת הילדים בכלים שלא עומדים לרשות הגן .

הצגת בובות-הילדים צופים במופעים והצגות שונות ונחשפים לעולם התיאטרון .

חינוך גופני-התוכנית עוסקת בפיתוח מודעות לגוף ומיומנות התנועה .

 

גני ילדים

 
רשימת גנים בטייבה 2017-2018  
 
           
 גני חובה  
מספר שם הגן סמל גן שם המחנכת שם עוזרת  מספר פלפון בכיתה
1 אלעסאפיר 301770 לילה בלעום ענאן שיך יוסף 543256732
2 אלחמאים 301614 נוהא מסארוה אימאן מסארוה 543256724
3 אלטאוס 301606 רנא עבדאלקאדר אמל רביע 543256725
4 אלנור  185736 סנאא מצארוה אמל בראנסי 543256722
5 אלמוסתקבל 223867 רנאד נאשף אמל גבארה  543256734
6 אלרביע 165480 נגלאא עאזם יומנה בראנסי 543256754
7 אלמחבא  301663 חיאת ע.אלקאדר סוניה יאסין 543256736
8 אלאמל  223875 פוז חגיחיא אמל בלעום 543256726
9 אלהנאא 301622 זוהירה בראנסי לינא דסוקי 543256746
10 אלקרואן 182303 עביר מסארוה רדוא ע.אלקאדר 543256743
11 שקאיק אלנעמאן 301598 הנד בלעום עתאב מסארוה 543256757
12 פרדיסיה  335521 סנאא אבו ראס סמירה גמיל 543256756
13 אלורוד 195198 חתאם שאהין לובנה מסארוה 543256721
14 אלזהור 195214 רגדה גאבר זהיה מסארוה 543256740
15 אלואדי  237685 שיראז חגיחיא שאדיה מסארוה 543256764
16 אלאמאן  172379 מרים גאבר ראידה חגיחיא 543256737
17 אלסעאדה  301762 נורין מצארוה מהא בראנסי 543256735
18 אלשמוע 182329 נאדיה ע.רלקאדר אבתהאג חאגיחיא  
19 אלנרגיס 803957 ניבאל גאבר ענאיה טויל 543256752
20 אלבואדי 234138 סנא עץאלקאדר מראם בראנסי 543256751
21 אלהודא 301630 מעאלי נאשף זינב מסארוה 543256739
22 אליאסמין 301739 אנשראח נסיראת מנאל עאזם  543256763
23 אלסנאפיר 301671 מנאל קעיק אמל עמשה   
24 אלמחבה 2 301689 לובנה חגיחיא אחלאם הברה 543256731
25 אלורוד2 301697 סנאא בראנסי רולא גבארה  543256753
26 אלחנאן  301705 נרגס אבו לחיה נורא ע.אלקאדר 543256728
27 שקאיק אלנעמאן 301655 נבאל גבארה אימאן עאזם 543256730
           
           
גני חינוך מיוחד   
מספר שם הגן סמל גן שם המחנכת שם עוזרת   
1 אלחולם (אוטס) 452151 פאטמה רואא עאזם  
2 אלאמל(אוטס) 452169 מראם נאשף חנאן זיד  
3 אלבסמה(אלחכמה) 188052 אינאס טיבי אינאס טיבי 543256776
4 אלנופר(טלחכמה) 188045 מהא נסיראת מלאק גבארה 543256747
5 אלשורוק 337154 מראם עאזם מרים שיך יוסף 543256762
6 אלמחבה 422709 חנין חגיחא רים אשקר 543256761
7 אלנוגום 536219 אמל סמארה רנא גמיל  
8 אלשומוס 572008 שירין עאזם רואה עאזם  
           

0722563217

0722563498

rbab@taibeh.muni.il

פניה למחלקה